TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MURADİYE-ERCİŞ CİVARINDA GÖLSEL ÇÖKELLERDE BELİRLENEN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARININ OLUŞUM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI (VAN GÖLÜ HAVZASI-DOĞU ANADOLU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sedimanter fasiyes, sismik sarsıntı, üst basınç, Van Gölü Havzası, yumuşak çökel deformasyon yapısı, Sedimentary facies, seismic shaking, over-pressure, Lake Van Basin, soft-sediment deformation structures

Yazarlar
Serkan Üner suner@yyu.edu.tr
Merve Gizem Alırız
Azad Sağlam Selçuk
Erman Ozsayın eozsayin@hacettepe.edu.tr
Mustafa Karabıyıkoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası