TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERDEMLİ (MERSİN) KUZEYİNDEKİ MİYOSEN YAŞLI KAYAÇLARIN FASİYES VE MİKROFASİYES ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mut Havzası, Miyosen, petrografi, fasiyes, mikrofasiyes, Mut Basin, Miocene, petrography, facies, microfacies

Yazarlar
Banu Türkmen turkmenbanu@hotmail.com Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com Ayhan Ilgar Tolga Esirtgen tolgaesirtgen@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası