TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU AKDENİZ HİDROKARBON ARAMACILIĞINDA MESİNİYEN EVAPORİTLERİNİN GEOMETRİSİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Akdeniz Havzaları, Mesiniyen Evaporitleri, hidrokarbon aramacılığı, Tuz tektoniği, Eastern Mediterranean Basins, Messinian evaporites, hyrdocarbon exploration, salt tectonics

Yazarlar
Songül Yıldız Çiftçi
Erhan Kansu
Alper Karadavut
Burak Apaydın
Murat Çamyıldız
Selin Deniz Coşkun
Didem Onen didem_onen@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası