TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ARA FAZ: EOSEN TEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bindirme fayı, Eosen Tektoniği, Alpine-Himalaya Orojenezi, Thrust fault, Eocene Tectonics, Alpine-Himalayan Orogeny

Yazar
Remzi Aksu raksu@tpao.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası