TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANKIRI, ÇORUM HAVZASI’NDAKİ OLİGOSEN YAŞLI DEV GERGEDANIN (PARACERATHERIUM, RHINOCEROTOIDEA, MAMMALIA) TANIMI, EVRİMİ VE PALEOCOĞRAFYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çankırı-Çorum Havzası, Dev gergedan, Kızılırmak Formasyonu, Geç Oligosen, Paraceratherium, Çankırı-Çorum Basin, Giant Rhinocerotoid, Kızılırmak Formation, Late Oligocene, Paraceratherium

Yazarlar
Neşe Oyal neseoyal@hotmail.com
Şevket Şen
Levent Karadenizli levent.karadenizli@gmail.com
Pierre Oliver Antoine
Gerçek Saraç
Cemal Tunoğlu tunay@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası