TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GYMNOCODIUMGİLLER (ELLIOTT) AİLESİNİN VE GYMNOCODIUM (PIA) CİNSİNİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE YENİDEN TANIMLANMALARI, İKİ YENİ CİNSİN BEGUMIA y.c.. VE GRAHAMELLIOTTICODIUM y.c. TANIMLANMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Denizel yasunlar, Perm, Gymnocodiumgiller, Gymnocodium, yeniden tanımlanma, Begumia y.c. ve Grahamelliotticodium y.c., Revision, emendation, Gymnocodiacean Family, Gymnocodium, new genera Begumia n.g. and Grahamelliotticodium n.g., multifurcation, basal mass of Thallus

Yazar
Tuncer Güvenç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası