TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GERMAV FORMASYONU ORTA MAASTRİHTİYEN –ÜST PALEOSEN DENİZALTI YELPAZE ÇÖKELLERİNİN İZ FOSİLLERİ (BATMAN, GD TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Denizaltı yelpazesi, Germav formasyonu, Orta Maastrihtiyen-Üst Paleosen, Nereites iknofasiyesi, GD Anadolu-Türkiye, Submarine fan, Germav formation, Middle Maastrichtian-Upper Paleocene, Nereites ichnofacies, SE Anatolia, Turkey

Yazarlar
Huriye Demircan asmin68@yahoo.com.tr Ismail Bahtiyar bahtiyar@tp.gov.tr Izzet Ozdemir
Hasan Altınbay
Mahir Kaya mahirkayaa@hotmail.com Deniz Atasoy datasoy@rsmas.miami.edu Mehmet Şahin mehmettpao@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası