TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE NEOTETİSİ’NİN APSİYEN-ALBİYEN (GEÇ ERKEN KRETASE) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neotetis, Apsiyen-Albiyen, paleobatimetri, Türkiye, Neotethys, Aptian-Albian, paleobathymetry, Turkey

Yazarlar
Sibel Izgi muamma_345@hotmail.com
Nurten Teter
Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası