TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE NEO-TETİSİ’NİN GEÇ NEOKOMİYEN (BAŞLICA HOTRİVİYEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neo-Tetis, Geç Neokomiyen, Hotriviyen, paleobatimetri, Türkiye, Neo-Tethys, Late Neocomian, Hauterivian, paleobathymetry, Turkey

Yazarlar
Emrah Çayırlı Türker Yakupoğlu turkery@yyu.edu.tr Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası