TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KNIDOS FAY ZONU’NDA KOZMOJENİK KLOR-36 YÜZEY YAŞLANDIRMA YÖNTEMİNE DAYALI PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Knidos Fault Zone, normal fay dikliği, Kozmojenik Klor-36 yüzey yaşlandırması, paleosismoloji, Knidos Fault Zone, Normal Fault Scarp, Cosmogenic Chlorine-36 Surface Exposure Dating, Paleoseismology

Yazarlar
Cengiz Yıldırım
Murat Ersen Aksoy ersenma@mu.edu.tr Mehmet Akif Sarıkaya masarikaya@itu.edu.tr Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr
Sefa Şahin
Ertekin Doksanaltı
Jim Tesson
Lucilla Benedetti
Aster Team
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası