TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARACASU GRABENİ (BATI ANADOLU) KENAR FAYLARININ GÖRECELİ TEKTONİK ETKİNLİĞİNİN JEOMORFİK İNDİSLER YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Batı Anadolu, Karacasu Grabeni, tektonik etkinlik, jeomorfik indis, depremsellik, Western Anatolia, Karacasu Graben, tectonic activity, geomorphic index, seismicity

Yazarlar
Erman Ozsayın eozsayin@hacettepe.edu.tr Ramazan Kadir Dirik kadir.dirik@gmail.com Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Sanem Açıkalın sanemacikalin@gmail.com
Azad Sağlam Selçuk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası