TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARATAŞ FAYI: İSKENDERUN KÖRFEZİ’NİN GÜNCEL TEKTONİĞİNE PALEOSİSMOLOJİK BİR BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karataş Fayı, paleosismoloji, aktif tektonik, Doğu Anadolu Fay Zonu, neotektonik, Karataş Fault, paleoseismology, active tectonics, East Anatolian Fault Zone, neotectonics

Yazarlar
Ayhan Yavuzoğlu
Selim Ozalp ozalps@yahoo.com Hasan Elmacı hasanelmaci@gmail.com Meryem Kara
Eylem Yurtseven
Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası