TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DAF BOYUNCA, HAZAR-PALU ARASINDA GÖZLENEN KRİP OLAYININ ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu Fayı, krip, InSAR, GPS, sismoloji, East Anatolian Fault, creep, InSAR, GPS, seismology

Yazarlar
Semih Ergintav
Ziyadin Çakır ziyadin.cakir@itu.edu.tr Uğur Doğan ugur-dogan@hotmail.com
Selver Şentürk
Hayrullah Karabulut
Fuat Şaroğlu fsaroglu@gmail.com
Haluk Ozener
Seda Çetin
Wumiti Julaiti
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası