TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇISINDAN ISPARTA YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (GB-TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kentsel dönüşüm, jeoloji, jeoteknik, Isparta (GB-Türkiye), Urban transformation, geology, geotechnics, Isparta (SW-Turkey)

Yazarlar
Fatih Tuzlu
I. Ibrahim Abubakar
Mehmet Ozçelik
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası