TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILAN ANDEZİTLER VE SORUNLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Andezit, jeomekanik özellikler, petrografik özellikler, Niğde, Andesite, geomechanical properties, petrographic properties, Niğde

Yazarlar
Gonca Bahadır Ak bahadirgonca@yahoo.com Mustafa Korkanç mkorkanc@ohu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası