TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KİLLERİN DİSPERSİVİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE DİSPERSİVİTENİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE KESTİRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dispersivite, kil, toplam çözünmüş tuzlar, sodyum yüzdesi, istatistiksel kestirim yöntemi, Dispersivity, clay, total dissolved salts (TDS), sodium percentage (SP), statistical prediction methods

Yazarlar
Ayşegül Turgut aturgut@hacettepe.edu.tr Nihat Sinan Işık nihatsinan@gazi.edu.tr Kadri Erçin Kasapoğlu ercin@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası