TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KAYSERİ SERBEST BÖLGEDEKİ TURBA ZEMİNLERİN DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN VE SİSMİK YER TEPKİSİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Turba, sismik yer tepkisi spektrumu, rezonans kolunu deneyi, tasarım spektrumu, Kayseri, Peat, seismic site response spectra, resonant column test, design spectra, Kayseri

Yazarlar
Nazlı Tunar Ozcan
Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr Nihat Sinan Işık nihatsinan@gazi.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası