TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN GELİŞTİRİLEN AMPİRİK MOMENT MAGNİTÜD DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Deprem kataloğu, ortogonal regresyon, en küçük kareler, ampirik bağıntılar, moment magnitüd, Earthquake catalogue, orthogonal regression, ordinary least squares, empirical relations, moment magnitude

Yazarlar
Filiz Tuba Kadirioğlu ftubak@gmail.com
Recai Feyiz Kartal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası