TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KONSOLİDASYON KATSAYISININ GEÇİRGENLİK DENEYLERİNDEN ELDE EDİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Geleneksel konsolidasyon, konsolidasyon katsayısı, geçirgenlik, sıkışabilirlik katsayısı, Conventional consolidation, coefficient of consolidation, permeability, coefficient of compressibility

Yazarlar
Ramin Asadı
Kamil Kayabalı kayabali@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası