TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DONMA-ÇÖZÜLMENİN BAZALTİK (ÇORLU-KARATEPE) VE DOLOMİTİK (KIRKLARELİ) KAYAÇLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Donma-çözülme, bazalt, dolomit, fiziksel özellikler, mekanik özellikler, Freezing-thawing, basalt, dolomite, physical properties, mechanical properties

Yazar
Ibrahim Feda Aral iaral@nku.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası