TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOLOJİK, SONDAJ VE JEOFİZİK VERİLER KULLANILARAK İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNİN SİSMİK -MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sismik - mühendislik anakayası, mikrotremor, S dalga hızı , Seismic-engineering bedrock, microtremor, S wave velocity

Yazarlar
Mustafa Akgün mustafaakgun7635@gmail.com Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
Gürkan Ozden
Ozkan Cevdet Ozdağ
Eren Pamuk
Ümit Büyükboyacı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası