TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AVLİYANA ANTİMONİT CEVHERLEŞMESİNİN DURAYLI İZOTOP VE SIVI KAPANIM VERİLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Antimonit cevherleşmesi, maden yatağı, duraylı izotop, sıvı kapanım, Gümüşhane, Antimonite mineralization, ore deposit, stable isotope, fluid inclusion, Gümüşhane

Yazarlar
Alaaddin Vural alaaddinvural@hotmail.com Abdullah Kaygusuz abdullah.kaygusuz@gmail.com Hidayet Donmez hidayet-donmez@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası