TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PREKAMBRİYEN MASİFİNDE MAGMATİK Nİ-SÜLFİD CEVHERLEŞMESİ: DOĞU TÜRKİYE (BİTLİS-PANCARLI)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Prekambriyen, magmatik Ni-sülfid, PGE, Bitlis Masifi, Doğu Türkiye, Precambrian, magmatic Ni-sulphide, PGE, Bitlis Massive, Eastern Turkey

Yazarlar
Nail Yıldırım nailyildirim@gmail.com Burcu Karataş bgoren@cu.edu.tr Cahit Donmez geologist23.mta@gmail.com Esra Yıldırım esrayildirim94@yahoo.com Mustafa Akyıldız akyildizm@cu.edu.tr Bülent Kalı Abdurrahman Tablacı atablaci@yahoo.com Kurtuluş Günay Mahmut Eroğlu meroglu2010@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası