TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KOCADAL (TORUL, GÜMÜŞHANE) SEDİMANTER YAN KAYAÇLI PORFİRİ Zn-Ag-Pb-Au-Cu CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Hamurkesen Formasyonu, dasit porfiri, porfiri Zn-Ag-Pb-Au-Cu cevherleşme, Kocadal köyü, Bataryatepe, Hamurkesen Formation, dacite porphyry, porphyry Zn-Ag-Pb-Au-Cu mineralization, Kocadal village, Bataryatepe

Yazarlar
Levent Tosun Ismet Cengiz ismetcengiz@yahoo.com Ismail Cihan ismail_cihan@yahoo.com Ozcan Dumanlılar habeoz@hotmail.com Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası