TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU PONTİD METALOJENİK KUŞAĞI (KD TÜRKİYE) ÜST KRETASE VMS YATAKLARINDA HİDROTERMAL ÇIKIŞ BACALARINA AİT KÜKÜRT İZOTOP ÇALIŞMASI VE KÖKENE İLİŞKİN BAZI ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, VMS, hidrotermal çıkış bacaları, kükürt izotop, Eastern Pontides, VMS, hydrothermal vent chimneys, sulfur isotopes

Yazarlar
Mustafa Kemal Revan kemalrevan@yahoo.com Yurdal Genç ygenc@hacettepe.edu.tr
Valeriy V Maslennikov
Okan Delibaş
Svetlana P. Maslennikova
Sergey A. Sadykov
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası