TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TUNCA VOLKANOJENİK MASİF SÜLFİD CEVHERLEŞMESİNİN (DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, TÜRKİYE) JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ: ARAMALAR İÇİN BAZI ÖNERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, VMS, Tunca cevherleşmesi, izotop jeokimyası, Eastern Pontides, VMS, Tunca mineralization, isotope geochemistry

Yazarlar
Mustafa Kemal Revan kemalrevan@yahoo.com
Koichi Hisatani
Okan Delibaş Nurullah Hanilçi Iskender Kurt kurt@mta.gov.tr Deniz Goç deniz@mitus.com.tr Okan Zimitoğlu okanzimitoglu@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası