TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DİYARBAKIR-KULP DEMİR YATAKLARI: UZAKTAN ALGILAMA İLE TANIMLANAN GABRO VE PİROKSENİTLERİN DEMİR YATAKLARININ BULUNMASINDAKİ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Diyarbakır-Kulp, uzaktan algılama, demir, gabro, piroksenit, Diyarbakır-Kulp, remote sensing, iron, gabbro, pyroxenite

Yazarlar
Doğan Aydal dogan.aydal@gmail.com
Yusuf Şan
Serdest Tan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası