TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ULUDAĞ (BURSA) İKİ MİKALI GRANİTLERİNİN PETROJENEZİ: MUHTEMELEN METABAZİK BİR KAYNAĞIN KISMI ERGİME ÜRÜNLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler iki mikalı granit, adakitik imza, Uludağ Masifi, jeokronoloji, jeokimya, metabazik kaynak, two-mica granite, adakitic signature, Uludağ Massif, geochronology, geochemistry, metabasic source

Yazarlar
Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr Aral Okay okay@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası