TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KEPSUT VOLKANİK TOPLULUĞU’NUN (KB ANADOLU) KRİSTAL BOYUT DAĞILIMI (CSD) VE PETROGRAFİSİ: MAGMA KARIŞMASI VE YÜKSELİM SÜREÇLERİNE DAİR BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Magma karışması, CSD, volkanizma, KB Anadolu, Magma mixing, CSD, volcanism, NW Anatolia

Yazarlar
Omer Kamacı
Şafak Altunkaynak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası