TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MERSİN OFİYOLİTİ (G-TÜRKİYE) Re-Os İZOTOP SİSTEMATİKLERİ: YİTİM KARAKTERLİ OKYANUSAL KABUK VE KROMİTİT OLUŞUMUNDA KABUKSAL 187Os KATKISI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mersin ofiyoliti, manto peridotiti, Re-Os izotopu, kromitit, kümülat kayaçlar, Mersin ophiolite, mantle peridotite, Re-Os isotope, chromitite, cumulate rocks

Yazarlar
Samet Saka sametts@mynet.com Ibrahim Uysal uysal.ibrahim@gmail.com Recep Melih Akmaz Utku Bağcı bagciutku@gmail.com Emrah Yalçın Ersoy yalcin.ersoy@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası