TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİNOP`UN JEOTURİZM ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik Miras, Jeopark, Jeosit, Jeoturizm, Sinop, Geological Heritage, Geopark, Geosite, Geotourism, Sinop

Yazarlar
Memnune Zehra Seyyah zehraseyyah@gmail.com Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası