TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İSTANBUL’DA İKİ DÜNYA MİRASI: YARIMBURGAZ VE İNCEĞİZ MAĞARALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeolojik miras, jeoturizm, Yarımburgaz, İnceğiz, İstanbul, Geological heritage, geotourism, Yarımburgaz, İnceğiz, İstanbul

Yazarlar
Memnune Zehra Seyyah zehraseyyah@gmail.com Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası