TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

UNESCO DOĞAL MİRAS ALANI STATÜ VE ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler UNESCO, doğal miras alanı, biyosfer rezervi, küresel jeopark, UNESCO, natural heritage site, biosphere reserve, global geopark

Yazarlar
Şule Ürün
Nazire Ozgen Erdem nazire.erdem@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası