TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NİKSAR YÖRESİ’NDE (TOKAT) DOĞRULTU ATIMLI FAY AKTİVİTESİ SONUCU GELİŞEN JEOSITLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Niksar, jeolojik miras, jeoturizm, doğrultu atımlı fay, Niksar, geological heritage, geotourism, strike-slip fault

Yazarlar
Ozlem Toprak ozlem.toprak@gop.edu.tr Danişmend Hüseyin Şahin vakainuvist@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası