TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖLLÜDAĞ VOLKANİK KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE KÜLTÜREL VE JEOLOJİK MİRAS ÖĞELERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Göllüdağ, jeosit, kültürel miras, Kuvaterner volkanizması, prehistorya, Göllüdağ, geosites, cultural heritage, Quaternary volcanism, prehistory

Yazarlar
Mehmet Korhan Erturaç erturac@gmail.com
Hilal Okur
Batuhan Ersoy
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası