TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİR JEOSİT ALANI: DOMUZDAĞ NAPI’NDA YER ALAN GEÇ KARNİYEN YAŞLI AMMONOİD TOPLULUKLARI (DOĞU TOROSLAR, ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Domuzdağ napı, Köseyahya kesiti, Ammonoid, jeosit, Domuzdağ nappe, Köseyahya section, Ammonoid, geosite

Yazarlar
Yavuz Bedi yavuz.bedi@mta.gov.tr
Leopold Krystyn
Uğur Kağan Tekin uktekin@yahoo.com Cengiz Okuyucu okuyucucengiz@gmail.com Dilek Gülnur Demiray dilekgulnur.demiray@mta.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası