TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ZONGULDAK HAVZASI KÖMÜRLÜ BİRİMLERİNE ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kömür, Kömür Gazı, Kaya Gazı, Sıkı Gaz, Zonguldak Havzası, Coal, Coal Bed Methane, Shale Gas, Tight Gas, Zonguldak Basin

Yazar
Mehmet Namık Yalçın mny@istanbul.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası