TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜVENDİK-MALGAÇEMİR (AYDIN) ARASINDA BULUNAN JEOTERMAL SULARIN HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Menderes Masifi, Büyük Menderes rift zonu, Malgeçemir, jeotermal sular, hidrojeolojik modelleme, Menderes Massif, the rift zone of the Büyük Menderes, Malgeçemir, thermal waters, hydrogeological modelling

Yazarlar
Seda Zehra Çiftlik sedatekkanat@windowslive.com Nevzat Ozgür jeoyerbilimleri@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası