TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL ENERJİ SANTRALLERİNDE YER SEÇİMİ PROBLEMİNİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ (ANP) YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Santral yeri seçimi, çok kriterli karar verme, analitik ağ süreci, Selection of the location of power Plant, multi-criteria decision making, analytic network process

Yazarlar
Fatma Taraf fatmataraf@hotmail.com
Harun R. Yazgan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası