TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ERCİYES VOLKANİZMASININ JEOLOJİK, JEOFİZİK VE HİDROJEOKİMYASAL VERİLER KULLANILARAK JEOTERMAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kayseri, jeotermal, jeofizik, hidrojeokimya, Kayseri, geothermal, geophysics, hydrogeochemistry

Yazarlar
Serkan Karaca karaca@mta.gov.tr
Adnan Uslu
Sultan Bostan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası