TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİ BULUNTULAR IŞIĞINDA KÜRE (KASTAMONU) BAKIR İŞLETMESİNİN TARİHÇESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Küre Bakır İşletmesi, 14C, Radyometrik Yaşlandırma, Selçuklu, Osmanlı, Küre Copper Mine, 14C dating, Byzantium, Seljukian, Ottoman Empire.

Yazar
Ahmet Kartalkanat kartalkanat@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası