TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

URANYUM İZOTOP SEYRELTME KÜTLE SPEKTROMETRESİNDE (U-İSKS) HATA ORANLARI VE YENİ BİR AKREDİTE U-İSKS YÖNTEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Uranyum İzotop Seyreltme Kütle Spektrometresi (U-ISKS), 235U/238U oranları, 233U izleyici, TIMS, ICP-MS, Uranium Isotope Dilution Mass Spectrometry (U-IDMS), 235U/238U ratios, 233U spike, TIMS, ICP-MS

Yazarlar
Altuğ Hasozbek
Mathew Kattathu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası