TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFYON ZONU ÖRTÜ BİRİMLERİNİN YAŞI VE TEKTONİK ÖNEMİ: U-Pb KIRINTILI ZİRKON JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler kırıntılı zirkon, U-Pb jeokronolojisi, Afyon Zonu, Neotetis, detrital zircon, U-Pb geochronology, Afyon Zone, Neotethys

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Axel Gerdes
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası