TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İSTATİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK YERALTISUYU KALİTESİNİN KONUMSAL DAĞILIMININ BELİRLENMESİ: ŞEREFLİKOÇHİSAR HAVZASI ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yeraltısuyu, su kalite indeksi, istatistik, Şereflikoçhisar, Groundwater, water quality index, statistics, Sereflikochisar

Yazarlar
Mustafa Murat Kavurmacı muratkavurmaci@yahoo.com
A. Korkut Üstün
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası