TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇELTEK FORMASYONU BİTÜMLÜ ŞEYLERİNE (ÇFBŞ) AİT MİNERAL BİLEŞENLERİNİN ELEMENT ENGİNLEŞMELERİNE ETKİSİ, SORGUN-YOZGAT, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mineral içeriği, bitümlü şeyl, Toplam Organik Karbon (TOK), Çeltek Formasyonu Bitümlü Şeyli (ÇFBŞ), Sorgun-Yozgat/Turkey, Mineral content, oil shale, Total Organic Carbon (TOC), Çeltek Formation Oil Shale (CFOS), Sorgun- Yozgat/Turkey

Yazarlar
Zübeyde Deniz Ekinci denizekinci.06@hotmail.com Berna Yavuz bernayavuz80@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası