TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BÜTÜNLEŞİK AFET TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI PROJESİ KAPMASINDA SAMSUN İLİNDE YÜRÜTÜLEN HEYELAN ENVANTER TOPLAMA ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler AFAD, afet, envanter, heyelan, Samsun, AFAD, disaster, inventory, landslide, Samsun

Yazarlar
Aytek Ersan
Kıvanç Çalışkan
Emre Coşkunlu emrecoskunlu@hotmail.com Emre Doğramacı afademre@hotmail.com
Erkin Tekin
Levent Uçarlı
Hakan Tokel
Ali Ün
Erkan Koparmal ekoparmal@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası