TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU PONTİDLER’DE ASİDİK ERKEN JURA VOLKANİZMASI, KD TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Erken Jura, asidik volkanizma, U-Pb zirkon yaşı, Doğu Pontidler, Early Jurassic, acidic volcanism, U-Pb zircon age, Eastern Pontides

Yazarlar
Kadir Sünnetçi
Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası