TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MENDERES MASİFİ’NDE AR-AR MİKA YAŞLARI VE TEKTONİK ÖNEMLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler mika, Ar-Ar jeokronolojisi, metasediman, ortognays, Menderes Masif, mica, Ar-Ar geochronology, metasediment, orthogneiss, Menderes Massif

Yazarlar
Erdin Bozkurt erdin@metu.edu.tr
Gilles Ruffet
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası