TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BURDUR İLİNDEKİ MERMER OCAKLARININ GELİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Burdur, mermercilik, Landsat, değişim tespiti, uzaktan algılama,Burdur, marble, Landsat, change detection, remote sensing

Yazarlar
Kubilay Uysal
Şemsettin Caran
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası