TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAHA GÖZLEMLERİYLE BİRLİKTE ALOS-PALSAR VE LANDSAT GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI: SİMAV FAYI VE YAKIN CİVARININ YAPISAL ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kontrollü Sınıflandırma, Landsat, Palsar, topografik Unsur, Sayısal yükseklik modeli,Supervised Classification, Landsat, Palsar, topographic elements, Digital elevation model

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası